Minimalism / Minimalizmus by Sam Matysen

A journey into Minimalism, parts of Banská Bystrica

Egy utazás a minimalizmusban, részletek Besztercebányából

Day & Night Szentendre Éjjel-Nappal by Sam Matysen

During the weekend Szentendre was sparkling with light and life.  Hungary's painters's town organised a weekend full of cultural activities throughout the town.  One of the main hubs was a wonderful place called ElevenKert (lively garden) where there were many concerts and the Ziggurat Project organised some cultural interventions.  There was dance, film, and a virtual exhibition from some of my photos. 

Hétvégén Szentendre tele volt élettel és fényel.  A Magyar képzőmüvészeti városa tele volt kulturális eseményekel és installációkkal.  Az egyik központ az  ElevenKert volt, ahól számos koncert mellett (az egyik kedvenc Magyar zenekarom, a Kistehén is játszott), a Ziggurat Project biztositott kulturális intervenciókat tánccal, filmel és egy virtuális kiállitással néhány képeimról

Floating / Fidelio by Sam Matysen

I took some promo pictures for the Ziggurat Project.  Their production Floating will be performed at the L1 Dance festival in Budapest next to many others.  Fidelio has chosen one of my pictures to broadcast the event.

Készitettem pár promóciós képet a Ziggurat Projectnek.  A Floating nevű előadásuk meg fog jelenni a Budapesti L1 Táncfesztiválon sok más színvonalas program melett.  Fidelio választott az egyik képek a fesztivál elterjesztésének.

Innergarden by Sam Matysen

One of the reasons I live in Hungary are the wonderful friends I gained here.  Gergő Restás is definitely one of them and this week he rocked with his band Innergarden in Budapest.  What started out as an acoustic duo has grown into a full fledged band.

A sok ok közt hogy miért szeretem Magyarországon lakni, a jó barátok az legfőbb.  Réstás Gergő barátom az egyik köztük és a héten fellépet az Ellátóházban Pesten zenekarjával, az Innergarden.  Ami valaha kezdett mint akusztikus duó, most teljes zenekar lett.